R&D

Phát triển và đổi mới công nghệ liên tục là chìa khóa cho chiến lược của Tập đoàn Ingeteam trong suốt chiều dài lịch sử phát triển. Đây là điều cần thiết khi muốn cạnh tranh trong một thế giới luôn thay đổi.

Kết quả của những nỗ lực không ngừng là Tập đoàn có khả năng cung cấp các sản phẩm điện điện tử & điều khiển   và máy điện quay trong tất cả các lĩnh vực mà Tập đoàn hoạt động.

Vai trò quan trọng của R&D tại Tập đoàn được minh chứng rõ ràng qua quy mô đầu tư hàng năm:chiếm khoảng 5% doanh thu và từ đó R&D tạo ra các sản phẩm mới để khách hàng sử dụng.
Ingeteam có các phòng thí nghiệm R & D tiên phong tại các cơ sở ở Zamudio và Beasain. Các phòng thí nghiệm đã đưa các công nghệ điện tử công suất, điện tử và máy điện quay mới nhất vào thử nghiệm. Qua đó cho phép chúng tôi thử nghiệm với các mức công suất và điện áp tương đương với quá trình vận hành thực tế và do đó đã tối ưu hóa được kết quả ở mức cao nhất.
Phương pháp tiếp cận R&D của Ingeteam Group có thể được nhìn thấy trong IRDE (Ingeteam R&D Europe), đơn vị R&D kinh doanh của chúng tôi, được thành lập để trở thành đơn vị R&D tiêu chuẩn cho các công nghệ điện tử, quy định và điều khiển với các ứng dụng trong lĩnh vực tái tạo, điện tử công suất áp dụng cho lưới điện, tự động hóa công nghiệp và vận tải hàng hải và đường sắt. 

.

Đầu tư R&D

Hàng ngàn Euros

2017
27,359
2018
28,500
2019
31,400