Energie > Hutnictví

Hutnictví

Základním pilířem naší činnosti je automatizace hutnictví, se kterou je spojen vznik společnosti Ingeteam. Zkušenosti, know-how a znalost technologií představují předpoklad k dalšímu rozvoji tohoto segmentu. Široké spektrum hutních technologií, se kterými můžeme spojit naše zkušenosti, pokrývá velkou část technologie výroby a zpracování výrobků z oceli - od koksoven a vysokých pecí přes kontinuální lití a válcovny za tepla až po linky pro zpracování ocelového pásu:


Potřebujete více informací?

I agree to receive commercial communications from Ingeteam
I have read and I agree to Ingeteam´s privacy terms.
* You have to accept the Ingeteam´s privacy terms.