Energie > Hutnictví

Hutnictví

Základním pilířem naší činnosti je automatizace hutnictví, se kterou je spojen vznik společnosti Ingeteam. Zkušenosti, know-how a znalost technologií představují předpoklad k dalšímu rozvoji tohoto segmentu. Široké spektrum hutních technologií, se kterými můžeme spojit naše zkušenosti, pokrývá velkou část technologie výroby a zpracování výrobků z oceli - od koksoven a vysokých pecí přes kontinuální lití a válcovny za tepla až po linky pro zpracování ocelového pásu:


  • 14/11/2023

    SPS Drive

    The SPS is the industry highlight of the automation sector and, with its unique concept, represents the complete spectrum of smart and digital automat...

Potřebujete více informací?

I agree to receive commercial communications from Ingeteam
I have read and I agree to Ingeteam´s privacy terms.
* You have to accept the Ingeteam´s privacy terms.