Řízení regulovaných pohonů

Specialisté regulovaných pohonů se podílejí na vývoji řídicích algoritmů a parametrizaci komplexních pohonných systémů sestávajících se stovek pohonů.


Nabízíme:

  • Návrh a parametrizaci regulovaných pohonů pro AC a DC motory
  • Řešení komplexních řídicích struktur s regulovanými pohony
  • Implementaci speciálních regulačních smyček
  • Návrh a implementaci sofistikovaných řídicích algoritmů pro speciální technologické procesy (válcování tlustých plechů, válcovny Steckel apod.)

Potřebujete více informací?

I agree to receive commercial communications from Ingeteam
I have read and I agree to Ingeteam´s privacy terms.
* You have to accept the Ingeteam´s privacy terms.

We use cookies to optimise site functionality and give you the best possible experience.