Local News


24.06.2013

Ingeteam PV inverters for the 2014 Football World Cup stadiums
Brazil, in its preparations as host to the 2014 Football World Cup, has selected Ingeteam inverters for the PV systems installed at its main stadiums. The Confederations Cup, set to start this Saturday, will mark the launch of these PV systems, given the fact that three of the six stadiums hosting this tournament have been equipped with INGECON® SUN inve...

29.10.2012

Rekonstrukce pozinkovací linky pro  ArcelorMittal Poland: Společnost Ingeteam zvítězila v tendru na dodávku rekonstrukce pozinkovací linky pro závod Swietochlowice ve společnosti ArcelorMittal Poland. Tato nová zakázka je pro naši společnost velmi významným projektem a je doposud nejv...

23.07.2012

Vstřikování práškového uhlí  ve VP č. 4 a 6, Třinec: Ingeteam byl vybrán jako dodavatel řízení procesu vstřikování práškového uhlí  pro vysoké pece č. 4 a  6  v Třineckých železárnách. Rozsah projektu zahrnu...